WYSTĄPIENIA

Dzielenie się wiedzą z twórcami jest dla mnie jednym z filarów działalności.

Warsztaty, szkolenia, webinary. Z przyjemnością biorę udział w inicjatywach, które umożliwiają mi szerzenie wiedzy o prawie autorskim i nie tylko.