Usługi

W czym mogę Ci pomóc?

Prawo autorskie

Prawo autorskie ma fundamentalne znaczenie w działalności każdego artysty, niezależnie od tego czy jesteś  malarzem, pisarzem, fotografem, grafikiem, projektantem czy twórcą internetowym. Dbanie o interesy prawne ludzi sztuki jest podstawowym celem działania mojej kancelarii.

Świadczone usługi m.in.:

 • strategie ochrony własności intelektualnej
 • umowy licencyjne i przeniesienie praw autorskich
 • ochrona autorskich praw osobistych
 • zabezpieczenie praw autorskich w relacjach z pracownikami, współpracownikami i kontrahentami
 • opinie prawne z zakresu:
   • praw zależnych
   • utworów inspirowanych i granic inspiracji
   • dozwolonego użytku
   • granic twórczości artystycznej
   • współautorstwa
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie praw autorskich

Ochrona dóbr osobistych i wizerunku

Dobra osobiste, takie jak dobre imię czy renoma, dla wielu osób i biznesów są kluczem do sukcesu. Ponadto prawo do wizerunku i prawa do prywatności są niezbywalnymi dobrami każdego z nas. Konieczna jest zatem właściwa ich ochrona i szybkie reagowanie, gdy są one zagrożone.

Świadczone usługi m.in.:

 • opinie prawne w zakresie ochrony dóbr osobistych
 • ocena prawna możliwości wykorzystania wizerunku
 • umowy i zgody na wykorzystanie wizerunku
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony marki osobistej
 • dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia, publikacji przeprosin
  z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub prawa do wizerunku
 • pomoc prawna przy naruszeniu dóbr osobistych i wizerunku w Internecie (w tym w social mediach)
 • reprezentacja w sporach o naruszenie dóbr osobistych i wizerunku
 • reprezentacja w sporach dotyczących zniesławienia i znieważenia

Prawo prasowe

Wiem, jak ważne jest prawo do informacji oraz z jakimi problemami na co dzień spotykają się dziennikarze. Zapewniam wsparcie prawne redakcji i dziennikarzy, w takich sprawach jak:

 • opiniowanie materiałów prasowych pod kątem zgodności z prawem
 • wniosków o sprostowanie i publikację przeprosin
 • autoryzacja
 • zachowanie należytej staranności dziennikarskiej
 • tajemnica dziennikarska
 • wnioski o udostępnienie informacji publicznej
 • rejestracja tytułów prasowych
 • reprezentacja w sporach z zakresu prawa prasowego

Prawo reklamy

Marketing i reklama są głównymi ścieżkami, za pomocą których przedsiębiorcy docierają do swoich klientów. Warto zatem robić to legalnie, wobec tego wspieram prawnie agencje marketingowe, public relations i reklamowe oraz wydawców m.in. w sprawach:

 • reklama i marketing w mediach społecznościowych
 • świadczenie usług drogą elektroniczną oraz marketing bezpośredni
 • lokowanie produktu
 • materiały sponsorowane
 • ocena zgodności z prawem materiałów reklamowych
 • reprezentacja w sprawach nieuczciwej reklamy lub reklamy wprowadzającej w błąd
 • wsparcie prawne organizacji eventów

Znaki towarowe

Znaki towarowe są jednym z najważniejszych zasobów każdego przedsiębiorcy. Dzięki nim możliwe jest budowanie rozpoznawalności swoich towarów usług oraz budowanie pozycji na rynku.

Świadczone usługi m.in.:

 • strategie ochrony znaków towarowych
 • monitoring znaków towarowych
 • opinie prawne z zakresu dopuszczalności rejestracji oznaczenia
 • przygotowywanie zgłoszeń znaków towarowych i sprzeciwów wobec rejestracji znaków towarowych podmiotów trzecich
 • ocena możliwości wykorzystania znaków towarowych innych podmiotów
 • reprezentacja w sprawach o naruszenie prawa ochronnego

Prawo Internetu

W dobie Internetu znaczna część biznesów i marek osobistych działa online. Pojawia się również coraz więcej twórców internetowych, w tym blogerów i vlogerów. Popularne są też współprace z influencerami.

Świadczone usługi m.in.:

 • wsparcie prawne w działalności w social mediach
 • umowy z influencerami
 • organizacja konkursów w Internecie
 • wsparcie prawne przy sprzedaży online, w tym sprzedaż konsumencka
 • reprezentacja w sporach dotyczących domen internetowych

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Nieuczciwa konkurencja wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie przedsiębiorstw w obrocie gospodarczym. Z tego powodu wspieram prawnie biznes m.in. w zakresie:

 • ochrona informacji poufnych i know-how przedsiębiorstwa
 • zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji, m.in. wprowadzania na rynek towarów podobnych, wykorzystywanie renomy lub oznaczeń  przedsiębiorcy,  rozpowszechniania nieprawdziwych informacji
 • umowy o poufności
 • umowy o zakazie konkurencji
 • reprezentacja w sporach przedsądowych i sądowych

 

Obsługa biznesu

Wspieram ludzi biznesu, aby ich firmy działały zgodnie z prawem, od pomysłu, poprzez rejestrację i bieżącą obsługę prawną. Pomagam jednoosobowym przedsiębiorcom, spółkom, fundacjom i stowarzyszeniom m.in. w zakresie:

 • sprawy cywilne, w szczególności windykacja roszczeń
 • sprawy pracownicze
 • umowy z kontrahentami i współpracownikami
 • sprawy z zakresu prawa spółek, w szczególności sporządzanie uchwał, protokołów i regulaminów organów, statutów i umów spółek
 • zgłoszenia do KRS
 • umowy związane z nabyciem lub sprzedażą udziałów w spółce
 • porady dotyczące bieżącej działalności biznesu

Umowy i regulaminy

Sporządzanie, negocjowanie i weryfikowanie umów m.in.:

 • licencyjnych
 • o przeniesienie praw majątkowych
 • o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
 • o zakazie konkurencji, o poufności
 • pracownikami, współpracownikami i klientami
 • najmu i innych związanych z biznesem

Opracowywanie m.in.:

 • regulaminów sklepów i serwisów internetowych
 • regulaminów promocji i konkursów
 • polityk prywatności

Spory sądowe

Reprezentuję branżę kreatywną we wszystkich sporach sądowych związanych z powyższymi specjalizacjami.

Ponadto reprezentuję biznes w sprawach cywilnych, w szczególności w zakresie dochodzenia należności oraz w sprawach pracowniczych

Masz jakiś inny problem prawny?

Skontaktuj się ze mną i sprawdź jak jeszcze mogę pomóc.

tel. +48 883 541 564

e-mail: kancelaria@cydejko-stachowiak.pl