Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

W niniejszej polityce prywatności i plików cookies (dalej jako „Polityka”) znajdują się zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://cydejko-stachowiak.pl (dalej jako „Strona”).

Polityka uwzględnia wymagania z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

§ 1. Dane osobowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Patrycja Cydejko-Stachowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria radcy prawnego Patrycja Cydejko-Stachowiak, ul. Grunwaldzka 56 lok. 202, 80-241 Gdańsk, NIP: 5562749533.

2. Kontakt. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pomocą wiadomości e-mail na adres: rodo@cydejko-stachowiak.pl.

3. Dobrowolność. Podanie danych osobowych, o których mowa w Polityce jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla prawidłowego korzystania ze Strony lub podjęcia określonych działań.

4. Cele i podstawy przetwarzania danych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • KORESPONDENCJA E-MAIL, POCZTĄ TRADYCYJNĄ ORAZ TELEFONICZNIE – w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja oraz obsługi zapytania skierowanego do Administratora. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z działalnością gospodarczą Administratora.
  • ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE UMOWY – dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH, takich jak wystawianie faktur w związku z dokonaniem zakupu usług Administratora. Podstawą przetwarzana jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • ADMINISTROWANIE STRONĄ, w tym prowadzenie badań i analiz Strony pod kątem jej funkcjonalności i poprawy jej działania, a także satysfakcji z oferowanych usług. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 

5. Okres przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. 

Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony o okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w ramach wykonywania zawodu są przechowywane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

 6.  Odbiorcy danych. Mogę przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom, gdy jest to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych:

   • podmioty zapewniające wsparcie techniczne i informatyczne, w tym hosting Strony czy przechowywanie danych na serwerze,
   • podmioty dostarczające i obsługujące system poczty elektronicznej,
   • podmioty świadczące usługi księgowe oraz podmioty dostarczające i obsługujące systemy do wystawiania faktur,
   • podmioty świadczące usługi prawne,
   • inne podmioty współpracujące ze mną, jeżeli jest to uzasadnione celem przetwarzania Twoich danych. 

Wszystkie te podmioty znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

7. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom trzecim:
 

Przekazywanie danych do USA wyżej wskazanym podmiotom odbywa się na podstawie zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.

8. Okres przechowywania danych. 

 Okres przetwarzania Twoich danych przeze mnie zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Twoje dane osobowe będę przechowywać przez okres, w którym istnieje podstawa prawna uzasadniająca przetwarzanie, tj. dane osobowe przetwarzane:
  • na podstawie Twojej zgody – do czasu jej cofnięcia lub osiągnięcia celu przetwarzania; Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie;
  • w związku z podejmowaniem przez Ciebie działań w Social Media – przez okres posiadania przez Ciebie profilu w danym Social Media, istnienia danego profilu w Social Mediach albo usunięcia przez Ciebie „polubienia”, „udostępnienia”, komentarza w Social Media,
  • w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie – przez czas realizacji usług oraz do czasu przedawnienia roszczeń,
  • w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń;
  • w związku z realizacją ciążących na mnie obowiązków prawnych – przez czas przewidziany przez te przepisy,
  • na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu –  do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu,
  • w celach analitycznych – do czasu ich zdezaktualizowania lub utraty przydatności, ale nie dłużej niż 3 lata od końca roku, w którym zostały zebrane. 
 9. Twoje prawa. W przypadkach określonych prawem przysługują Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych.
 
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz ją wycofać. W tym celu wyślij wiadomość na adres e-mail: rodo@cydejko-stachowiak.pl.  Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz również prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

10. Dobrowolność podania danych. Podanie  przez Ciebie danych osobowych, o których mowa w Polityce jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla prawidłowego korzystania ze Strony lub podjęcia określonych działań, np. wysłania Ci oferty w związku z Twoim zapytaniem.

§ 2. Pliki cookies i inne technologie

1. Na Stronie, tak jak wiele innych stron internetowych, wykorzystuję pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony i tworzenia statystyk, aby lepiej zrozumieć w jaki sposób korzystasz ze Strony, co umożliwi ulepszenie jej zawartości i struktury.

3. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies poprzez konfigurację swojej przeglądarki, w szczególności w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies albo usunąć w ogóle pliki cookies. W tej sytuacji, korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony może być utrudnione.

4. Na Stronie stosuję też pliki cookies podmiotów trzecich:

  • kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Google LLC jest uczestnikiem programu Tarcza Prywatności, a stosowna informacja znajduje się tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&sta tus=Active. Google Ireland Ltd. jest podmiotem prawa irlandzkiego, a tym samym stosuje unijne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

  • wtyczki zapewniające możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w Social Media, „polubienia”, komentowanie, „obserwowanie” profilu, co może wiązać się z wykorzystaniem plików cookies przez administratorów serwisów takich jak Facebook, Instagram czy Linkedin.

Jeśli zalogowałaś się do jednego z serwisów społecznościowych, to jego administrator będzie mógł przyporządkować do Twojego profilu w danym Social Media wizytę na mojej Stronie. Administrator danego Social Media otrzyma też informację, jeżeli np. kliknąłeś np. „lubię to”. Informacje te zostaną opublikowane w danym Social Media i zostaną wyświetlone Twoim kontaktom w danym Social Media. 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności administratorów poszczególnych Social Media.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 3. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.